Nesuprantu

Jau sunku būtų rasti žmogų, kuris neturėtų kokio giminaičio ar draugo, kuris darbuojasi svetur. Darbuojasi žmonės sau ir darbuojasi, tebūnie. Bet mane visada stebino, kaip greitai žmonės persimeta į kitą pusę. Ne, ne, čia nekalbu apie tai, kaip iškeliavę tautiečiai grįžę rauko nosį žvelgdami į lietuviškas kainas ir pan. (nors tame irgi yra tiesos), kalbu apie pačią kalbą. Ypatingai tai liečia žmones, kurie išvyksta į UK. Daugumą šių "draugų" jau ištryniau iš savo gyvenimo dėl elementarios priežasties - nebesusišnekam.
Prie ko aš čia kabinuosi? Jei jau taip tiesiai šviesiai, tai prie fb postų. Aš stebiuosi, kaip neįtikėtinai greitai iškeliavę žmonės pradeda rašyti postus anglų kalba. Kartą vienos pažįstamos paklausiau, kodėl ji postus rašo anglų kalba, kai tuo tarpu tų postų joks anglakalbis nekomentuoja. Kas dar absurdiškiau būna (kadangi ta pažįstama šiaip yra Lietuvos rusė, ir iki tol visus savo įrašus būrė rusų kalba), kai į jos angliškai parašytą postą tokia pati jos kraštietė atsako angliškai, tarsi jau nesusikalbėtų savo gimtąja kalba. Nesakau, pasitaiko išimčių, kai atrašoma gimtąja kalba, bet tada susidaro įspūdis, kad žmogus anglų kalbos nemoka :D tai va.. ta pažįstama atsakė, jog ji gyvena UK, ir jos visi draugai ir pažįstami čia, tad ji jaučia savotišką pareigą rašyti angliškai, nes neanglakalbiai draugai ir artimieji anglų kalbą puikiai supranta, ir nesvarbu, kad tiems anglakalbiams draugams ir pažįstamiems nusispjaut, ką ji ten rašo. Kitas klausimas, tai kokio velnio gyvendama Lietuvoje nerašei lietuviškai? :D Na, bet čia gal labiau yra kultūrinis, istorinis ir politinis momentas. Nori nenori, kai gyveni tarp rusofobų natūraliai išsivysto ir lituanofobija pas Lietuvos rusus. Ir ji išsivysto pasąmonėje. Na, bet šis įrašas ne apie šias fobijas. Nors man smagu žinoti, jog yra sąmoningų žmonių, kurių, sakykim, kraujas maišytas, tačiau išlaiko sveiką protą ir nežvelgia į pasaulį pro nacionalizmo prizmę. O dar smagiau būna, kai pašiepiam vienas kitą dėl įsišaknijusių stereotipų puikiausiai suvokdami, jog visa tai yra nesąmonė.
O įrašas yra apie tai, kaip lengvai žmogus nusikrato dalies savo identiteto. Sovietmečiu kalbėti lietuviškai buvo tarsi koks maištas, ėjimas prieš sistemą, nes lietuvybė buvo paminta. Ir žmonės didžiavosi tuo, kad kalba lietuviškai. O dabar? Dabar lietuviškai kalbėti niekas nedraudžia, tad ir kalba pati po truputį vertę praranda, nes nu juk "visas pasaulis kalba angliškai". Ne taip seniai turėjau diskusija su pažįstama, kuri dirba vertėja. Ir kažkaip pradėjom diskutuoti apie lituanistų išmislus. Ir dar prieš kokius keturis metus būčiau su ja sutikus, bet taip jau man pasisekė šiuo klausimu pasidomėti plačiau, tad ir turėjau progą suvokti, koks iš tikrųjų lituanistų darbas yra svarbus. Jų darbas prilyginamas kovai su vėjo malūnais, tačiau jis vis tiek yra svarbus ir būtinas. Pažįstama sako, kodėl? Kaip tai kodėl? Taigi jei lituanistai nesaugos kalbos, kalba numirs. Kalbėtojų nėra tiek jau daug, kad galėtų sau leisti tokias prabangas, kokias sau leidžia rusų ar anglų kalbos (nors, mano nuomone, tai ne pasiteisinimas). Ir tada pažįstama ir sako, nu ir kas, jei lietuvių kalba mirs? Taip pat reikia paminėti svarbų aspektą, ta pažįstama yra Lietuvos rusė. Tuo metu aš supratau, kad diskusija neturi prasmės, bet va dabar galvoju, ką ji sakytų, jei kalba eitų apie rusų kalbą. Reiks paklausti, kai susitiksim kitą kartą.
Objektyvumo labui, jei kas nežino, aš taip pat esu pusiau lietuvė ir pusiau rusė, bet manęs nepavadinsi Lietuvos ruse jau vien dėl to, kad mokiausi lietuvių mokykloje. Mane ruse tik lietuviai vadina ir dar stebisi, kaip aš gražiai kalbu lietuviškai :D Rusai gi mane už rusę neskaito :D Galima būtų komponentinę analizę atlikti.. Kaip tai juokinga.. aš kaip koks gamtos nesusipratimas. Žinot, kai būna tarkim koks vilkas su šuniu susiporuoja, tai jų palikuoniams yra riesta, nes jie svetimi abiems rūšims ir jų nepriima. O šiuo atveju aš gi tas pats žmogus :D ne kitoks nei rusai ar lietuviai.. o va kokios įdomios reakcijos :D iš kitos pusės aš gal net ir džiaugiuosi savo padėtimi, nes nevaržoma nacionalistinių rėmų galiu blaiviai stebėti ir vertinti situaciją, bet ir matyti ne tik vienų ar kitų privalumus, o ir trūkumus, kuriuos nacionalistai arba slepia, arba apsimeta, kad tokių nėra, arba, kas yra baisiausia, didžiuojasi jais.

Komentarai

Populiarūs šio tinklaraščio įrašai

Japoniški kryžiažodžiai

Cinamon kinas vs. Forum Cinemas

Viaplay - oro pardavimas