Mano sukauptos PFAF serijos knygos

Štai, pateikiu visą PFAF serijos sąrašą.
 • Vis tik nusprendžiau nuspalvint trūkstamas knygas, nes minusas labai nežymus ir nepatogu (397/497 jau daugiau kaip pusė! Trūksta tik 100 :D)
 • Jeigu turite pasiūlymų, kur galima gauti pigiai trūkstamas knygas, rašykit, nesikuklinkit :D1. Amerikiečių fantastika - Užslinks naktis [aprašymas]
2. Clifford D.Simak - Kaukų draustinis [aprašymas]
3. Pragaištingas krėslas [aprašymas]
4. Andre Norton - Raganų pasaulis [aprašymas]
5. Poul Anderson - Kryžiaus žygis į dausas [aprašymas]
6. Michael Moorcock – Kalavijų rikis [aprašymas]
7. Andre Norton - Raganų pasaulio voratinklis [aprašymas]
8. Poul Anderson - Trys širdys ir trys liūtai [aprašymas]
9. Clifford D. Simak - Vilkolakio principas [aprašymas]
10. Balsas tyruose [aprašymas]
11. Clifford D. Simak - Kapinių planeta [aprašymas]
12. Harry Harrison - Mirties planeta [aprašymas]
13. Philip Jose Farmer - Visatų kūrėjas [aprašymas]
14.Philip K. Dick - Ubikas
15. Michael Moorcock – Kalavijų valdovai [aprašymas]
16. Stanislaw Lem - Setauro medžioklė
17. Smėlio karaliai
18. Harry Harrison - Plieninė žiurkė
19. Robert Sheckley - Korporacija “Nemirtingumas”
20. Isaac Asimov - Fondas
21. Christopher Priest - Erdvės mašina
22. Clifford D. Simak – Talismano brolija
23. Robert Sheckley - Sielų mainai
24. Eric Frank Russell - Širšė
25. Harry Harrison - Plieninė žiurkė 2
26. Andre Norton – Trise prieš raganų pasaulį [aprašymas]
27. Robert A. Heinlein - Lėlininkai
28. Brian W. Aldiss - Non-stop
29. Michael Moorcock – Korumo kronikos [aprašymas]
30. Harry Harrison - Plieninė Žiurkė 3
31. Anglosaksų fantastika - Kosmoso verpetas
32. Stanislaw Lem - Futurologų kongresas
33. Poul Anderson - Laiko patrulis
34. Philip Jose Farmer - Į savo prarastus kūnus sugrįšite
35. Poul Anderson - Operacija “Chaosas”
36. Brian W. Aldiss - Šiltadaržis
37. Harry Harrison - Etikos specialistas [aprašymas]
38. Harry Harrison - Raitieji barbarai
39. Harry Harrison - Pareigos jausmas
40. Larry Niven - Žiedinis pasaulis
41. Francis Carsac - Likimo kalnai
42. Robert A. Heinlein - Žvaigždžių žvėris
43. Christopher Rowley - Kovinė forma
44. Frederik Pohl - Sugrįžtuvės
45. Andre Norton – Žvaigždžių gvardija
46. Stephen King – Drakono akys
47. Harry Harrison - Plieninė žiurkė keliauja pragaran
48. Harry Harrison - Plieninės žiurkės gimimas
49. Harry Harrison - Plieninė žiurkė kariuomenėje
50. Lois McMaster Bujold - Kario mokinys
51. Isaac Asimov - Amžinybės pabaiga
52. Lois McMaster Bujold - Forų žaidimai
53. Christopher Rowley - Kautynių meistras
54. Colin Wilson - Dykuma
55. Colin Wilson - Bokštas
56. Harry Harrison - Plieninė Žiurkė dainuoja bliuzą
57. Alan Dean Foster - Vidurio pasaulis
58. W. Michael Gear – Dievo voro kariai
59. Brin David - Išaukštinimo karas I
60. Brin David - Išaukštinimo karas II
61. Colin Wilson - Delta
62. George Lucas - Žvaigždžių karai
63. Lois McMaster Bujold - Cetaganda
64. Donald F.Glut - Imperija kontratakuoja
65. Charles Sheffield - Tarp nakties prisiglaudimų
66. James Kahn - Džedajaus sugrįžimas
67. Colin Wilson - Raganius
68. Andrew Keith Wiliam H.Keith Jr - Ištikimybė ir garbė
69. Alan Dean Foster - Įkalintas prizmėje
70. Harry Harrison - Belaisvė visata
71. Jack L.Chalker - Lilita
72. Jack L.Chalker - Cerberis
73. Jack L.Chalker - Charonas
74. Jack L.Chalker - Medūza
75. Glen Cook - Juodoji gvardija
76. Alan Cole, Chris Bunch - Stenas
77. Sterling E.Lanier - Hiero kelionė
78. Ray Bradbury - Amžinos atostogos
79. Alan Cole, Chris Bunch - Vilkų pasauliai
80. Glen Cook - Ilgėjantys šešėliai
81. Jack L.Chalker - Vidurnaktis prie sielų šulinio
82. Alan Cole, Chris Bunch - Tūkstančio saulių valdovas
83. Glen Cook - Baltoji Rožė
84. Lois McMaster Bujold - Ginklo broliai
85. Philip Jose Farmer - Deira
86. John E. Stith - Manheteno pagrobimas
87. Vonda N. McIntyre – Perėjimas
88. Margaret Davis – Protų susidūrimas
89. Vernon Vinge - Liepsnojančios gelmės I
90. Vernon Vinge - Liepsnojančios gelmės II
91. James P. Hogan - Operacija “Protėjas” I
92. James P. Hogan - Operacija “Protėjas” II
93. William R. Forstchen - Aleksandro žiedas
94. Poul Anderson - Ugnies laikai
95. William R. Forstchen - Mirtinas Gambitas
96. Poul Anderson - Jūrų valdovo vaikai
97. Christopher Priest - Išvirkščias pasaulis
98. William R. Forstchen - Napoleono revanšas
99. Jack L.Chalker - Viduriniosios tamsos valdovai
100. Jack L.Chalker - Griausmo piratai
101. Jack L.Chalker - Audros kariai
102. Jack L.Chalker - Kankinių kaukės
103. Harry Harrison - Sugrįžimas į mirties planetą
104. Harry Harrison - Mirties planeta dievų kelyje
105. Alan Dean Foster - Ledo planeta
106. Douglas Niles - Tamsiosios jėgos Mūnšajuose
107. William R.Burkett - Užmigęs pasaulis
108. Douglas Niles - Juodieji burtininkai
109. Allen L. Wold – Drakono lobis
110. Poul Anderson - Laiko sargyba
111. Robert A.Heinlein - Galaktikos pilietis
112. Ian Walance - Liuciferio kometa
113. Douglas Niles - Tamsusis šaltinis
114. Mark Gascoigne Car Sargent - Nosferatu
115. George R. R. Martin - Tafo klajonės
116. Larry Niven, Steven Barnes - Svajonių parkas
117. Poul Anderson - Laiko labirintai
118. Clifford D. Simak - Šekspyro planeta
119. Joe Haldmen - Amžinasis karas
120. James Blish - Atgijusios žvaigždės
121. Poul Anderson - Laiko skydas
122. Greg Bear - Era I
123. Greg Bear - Era II
124. E.C. Tubb - Gato vėjai
125. Roger Zelazny - Devyni Ambero princai
126. Roger Zelazny - Avalono ginklai
127. Marion Zimmer Bradley - Raudonojo Mėnulio medžiotojai
128. Marion Zimmer Bradley - Išlikusieji
129. Greg Bear – Amžinybė I
130. Greg Bear – Amžinybė II
131. Roger Zelazny - Vienaragio ženklas
132. Roger Zelazny - Oberono ranka
133. Jonathan Lethen - Pistoletas su muzika
134. Roger Zelazny - Chaoso rūmai
135. William Dietz - Asmens sargybinis
136. Isaac Asimov - Fondas ir imperija
137. Harry Harrison - Mirties planeta prieš Flibustjerus
138. Isaac Asimov - Antrasis fondas
139. Robert Asprin - Blėnių vežėčios
140. Colin Wilson - Kosmoso vampyrai
141. Jack L.Chalker - Demonai vaivorykštės juostoje
142. Jack L.Chalker - Bėgimas į chaoso ištakas
143. Jack L.Chalker - Devyniasdešimt trilijonų faustų
144. Ian Watson - Kosmoso inkvizitoriai
145. Ian Watson - Inkvizitoriaus misija
146. Harry Harrison - Mirties planeta ir pragaro išperos
147. C.J.Cherryh - Goblinų veidrodis
148. Sterling E. Lanier - Nenugalėtasis Hieras
149. Colin Kapp - Chaoso formos
150. Timothy Zahn - Juodieji smogikai
151. Clifford D. Simak - Projektas “Popiežius”
152. William Dietz - Prakeiktųjų legionas
153. Pohl Frederick, Williamson Jack - Laiko dainiai
154. Lawrence Watt-Evans - Denerio skeveldros
155. Andre Norton - Kosmoso sargasai
156. Clifford D.Simak - Žvaigždžių paveldas
157. Allen Roger MacBride - Garbės fakelas
158. Marion Zimmer Bradley - Kasandra I
159. Marion Zimmer Bradley - Kasandra II
160. Andre Noeton - Maro laivas
161. Bill Baldwin - Vairininkas
162. Charles Sheffield - Vasaros potvynis
163. Chales Sheffield - Divergencija
164. Colin Kapp - Chaoso ginklas
165. Isaac Asimov - Akmenėlis danguje
166. Diann Thornley - Kosmoso vaikas
167. Bayley J. Barrington - Amžinybės ramsčiai
168. Allen Steele - Jericho iteracija
169. Francis Carsac - Visatos ateiviai
170. Robert E.Howard - Konanas
171. William Tenn - Sienų žmonės
172. Fred Saberhagen - Mirties mašina
173. Henry Lion Oldie - Aštuntojo įsakymo posūniai
174. John E. Stith - Įsibrovėlis
175. Timothy Zahn - Slaptieji pasauliai
176. Douglas Adams - Keliautojo kosmostopu vadovas po galaktiką
177. Alan Dean Foster - Galingųjų palikimas
178. Terry Pratchett - Magijos Spalva
179. Jack L. Chalker - Čozų raizginys
180. Chris Bunch – Nematomas karys
181. Margaret Weis, Don Perrin - Juodosios žemės riteriai I
182. Margaret Weis, Don Perrin - Juodosios žemės riteriai II
183. Alan Dean Foster - Našlaičio žvaigždė
184. Robert E. Howard - Konanas Drakono valanda
185. Robert Sheckley - Užmiršti pasauliai
186. Hal Clement - Ekspedicija Trauka
187. Roger Zelazny - Mirusiųjų sala
188. Gerard Klein - Žvaigždžių gambitas
189. John E. Stith - Užmaršties salonas
190. Žemės paveldėtojai
191. Margaret Weis, Don Perrin - Kiborgo misija
192. Sergej Lukjanenko - Atspindžių labirintas
193. Chris Bunch – Rojaus medžioklė
194. Chris Bunch - Dievybės šešėlis
195. Sheri S. Tepper - Dievu saulėlydis I
196. Sheri S. Tepper - Dievu saulėlydis II
197. Poul Anderson – Šėtono pasaulis
198. Harry Harrison – Bilis, galaktikos didvyris
199. Pier Anthony - Stepė
200. Vernor Vinge – Gelmė danguje I
201. Vernor Vinge - Gelmė danguje II
202. Vernor Vinge - Gelmė danguje III
203. Paul Cook – Saulės tvirtovė
204. Harry Harrison – Plieninė žiurkė spąstuose
205. Alan Dean Foster – Tranksų visata
206. Robert J. Sawyer – Mirtinas eksperimentas
207. Sergej Lukjanenkfo - Netikri veidrodžiai
208. Gregory Benford, Gordon Eklund - Jeigu žvaigždės būtų dievai
209. Michael Swanwick - Vakuuminės gėlės
210. Roger Zelazny – Numirti Italbare
211. William Dietz - Imperijos premija
212. William Dietz - Ateivių premija
213. Phillip Jose Farmer - Akmeninis dievas
214. Roger Zelazny, Thomas T. Thomas – Lokio kaukė
215. Harry Harrison, Gordon Dickson – Gelbejimosi laivas
216. Gregory Benford - Didžioji upė
217. Terry Pratchett - Šviesa fantastiška
218. Robert Silverberg - Žmogus labirinte
219. Viktor Burcev – Deimantiniai nervai
220. Andre Norton – Laiko šmėklos
221. Arthur C. Clarke - Miestas ir žvaigždės
222. Sergej Lukjanenko - Svajų linija [aprašymas]
223. Philip K. Dick - Ar androidai sapnuoja elektrines avis?
224. William Dietz - Mak-Keido premija
225. John E. Stith - Neverendo paslaptys
226. Harry Harrison - Bilis Galaktikos didvyris robotų vergų planetoje
227. Ursula K. Le Guin - Žemjūrės burtininkas
228. Greg Egan – Karantinas
229. Ursula K. Le Guin – Atuano kapai
230. Clifford D. Simak - Galaktikos bičiuliai
231. Gregory Benford - Šviesos vandenynas
232. Anne McCaffrey – Drakono skrydis
233. Anthony Pierse – Chtonas
234. Isaak Asimov - Kosmoso upės
235. Ursula K.Le Guin - Tolimiausias krantas
236. Gerard Klein - Karo dievai
237. Anne McCaffrey - Drakono klajonės
238. Anthony Pierse – Ftoras
239. Isaac Asimov – Žvaigzdės lyg dulkės
240. Harry Harrison - Mirties planeta ir žmonijos priešai
241. Clifford D.Simak - Likimo įkaitai
242. Colin Wilson - Citadelė
243. Frank Herbert - Kopa I
244. Frank Herbert - Kopa II
245. Michael Moorcock - Amžinybės ritualai
246. Jack L. Chalker - Velniškas sandėris
247. William Dietz - Tremties planeta
248. Stephen L. Burns - Kūnas ir sidabras
249. Colin Wilson, Net Prickley - Pasiuntinys
250. Sergej Lukjanenko - Iliuzijų imperatoriai
251. William Dietz – Laisvės planeta
252. Aleksej Kalugin - Tamsybių atspindžiai
253. Edmond Hamilton - Žvaigždžių karaliai
254. Andre Norton - Ledo karuna
255. Ray Aldridge - Faraono kontraktas
256. L. Sprague De Camp – Dinozaurų medžiotojai
257. Colin Wilson, Net Prickley - Pranašystė
258. Ray Aldridge - Pasaulio imperatorius
259. Aleksandr Gromov - Lemingo metai
260. Colin Wilson Net Prickley - Prasiveržimas
261. Ray Aldridge - Mechaninis Orfėjas
262. John Brosnan – Padangių lordai
263. John Brosnan - Padangių lordų karas
264. Simon Clark - Trifidų naktį
265. Glen Cook – Šešėlių žaidimai
266. William Dietz - Naujasis legionas
267. Viktor Burcev – Iblio veidrodis
268. John Brosnan - Padangių lordų žūtis
269. David Gemmell - Pašalietis
270. Bill Baldwin - Galaktikos konvojus
271. Glen Cook - Sidabrinis smaigas
272. Poul Anderson - Žemės imperijos agentas
273. John Barnes - Erdvėlaikio spąstuose
274. Marek Oramus - Miegantys nugaletojai
275. Harry Harrison – Į vakarus nuo Edeno I
276. Harry Harrison - Į vakarus nuo Edeno II
277. Mike Resnick - Našliadirbys
278. Eric Brown - Prietema
279. Glen Cook - Plieniniai sapnai
280. Clifford D. Simak - Tai, kas lemta
281. Arkadij Strugackij, Boris Strugackij - Gyvenamo sala
282. Alan Dean Foster - Apgaulingas veidrodis
283. David Gemmell - Vilko irštva
284. Lloyd Biggle, Jr. - Paminklas
285. Lawrence Watt-Evans - Tamsiosios pusės miestas
286. Timothy Zahn - Ikaro medžioklė
287. Mike Resnick - Atgimęs našliadirbys
288. Christopher Rowley - Žvaigždžių kūjis
289. Aleksandr Gromov - Tūkstantis ir viena diena
290. Sergej Lukjanenko - Nakties sargyba
291. Neal Stephenson - Lavina I
292. Neal Stephenson - Lavina II
293. Sergej Lukjanenko, Vladimir Vasiljev - Dienos sargyba
294. Jack L. Chalker - Prieš laiko tėkmę
295. James P. Hogan - Kūrėjo kodeksas
296. David Gemmell - Karalius anapus vartų
297. Vladimir Vasiljev – Raganius is Didžiojo Kijevo
298. David Weber - Basilisko Stotyje
299. David Gemmell - Prarastieji didvyriai
300. Jack L.Chalker - Srauto ir užuovėjų dvasios301. Jack L.Chalker - Srauto ir užuovėjų imperijos
302. Sergej Lukjanenko - Sutemų sargyba
303. Philip Jose Farmer - Nemąstanti kaukė
304. Nancy Kress - Svetima šviesa
305. Bob Shaw - Žvaigždžių vainikas
306. Sergej Lukjanenko - Spektras I
307. Sergej Lukjanenko - Spektras II
308. Jack L.Chalker - Srauto ir užuovėjų valdovai
309. Robert Sheckley - Omega
310. David Gemmell - Druso kronikos
311. Robert Charles Wilson - Chronolitai
312. Arthur C.Clarke - Tolimosios Žemės dainos
313. Dmitrij Skiriuk - Rudens lapinas
314. Dmitrij Skiriuk - Kalavijo sutemos
315. Simon Clark - Karalius kraujas I
316. Simon Clark - Karalius kraujas II
317. Harry Harrison - Žiema Edene I
318. Harry Harrison - Žiema Edene II
319. Sviatoslav Loginov - Amžinoji šviesa
320. David Gemmell - Mirties įbrolis
321. David Gemmell - Baltasis vilkas
322. Sergej Lukjanenko - Šalčio krantai
323. Sergej Lukjanenko - Prieš rytą
324. Mike Resnick - Pasveikęs našliadirbys
325. Harry Harrison - Sugrįžimas į Edeną
326. Cliford D.Simak - Mastodonija
327. Leonid Aliochin - Puolę multiversumo angelai I
328. Leonid Aliochin - Puolę multiversumo angelai II
329. Vladimir Vasiljev - Laukinių sunkvežimių medžioklė
330. Lois McMaster Bujold - Sielų žiedas
331. Connie Willis - Pasaulio pabaigos knyga I
332. Connie Willis - Pasaulio pabaigos knyga II
333. Alastair Reynolds - Apreiškimų erdvė I
334. Alastair Reynolds - Apreiškimų erdvė II
335. Vladimir Vasiljev - Peterburgo sargyba
336. Viktor Burcev - Himalajų zigzagas
337. Robert Sheckley - Pirmoji auka
338. Tim Powers - Vakarų širdis
339. Richard K. Morgan - Skaitmeninės sąmonės I
340. Richard K. Morgan - Skaitmeninės sąmonės II
341. Barrington J. Bayley - Žvaigždžių virusas
342. Andrej Valentinov - Dezertyras
343. Sergej Lukjanenko - Genomas
344. Robert Charles Wilson – Biosfera
345. Elizabeth A.Lynn - Sardonikso Tinklas I
346. Elizabeth A.Lynn - Sardonikso Tinklas II
347. Aleksej Baron - Vyresni už mus
348. Ken Hood - Demono kardas
349. Glen Cook- Drakonas niekada nemiega
350. Clifford D. Simak – Blogio irštva
351. Francis Carsac - Kosmoso robinzonai
352. Neal Asher -Tinklo įkaitas
353. Doris Piserchia - Erdvėvaikšta
354. Arkadij Strugackij Boris Strugackij - Vabalas skruzdėlyne
355. Vadim Panov - Maskvos klubas
356. William R. Forstchen - Pražuvęs pulkas
357. Sergej Lukjanenko - Juodraštis
358. Mike Resnick - Juodoji ledi
359. Alastair Reynolds - Bedugnės miestas I
360. Alastair Reynolds - Bedugnės miestas II
361. Vladimir Vasiljev – Ašmenys
362. Glen Cook - Niūrus laikai
363. Andreas Eschbach - Skaitmeninis Jėzus I
364. Andreas Eschbach - Skaitmeninis Jėzus II
365. David Gemmell – Vilkas šešėlyje
366. Colin Wilson - Filosofinis akmuo
367. Stanislaw Lem - Edenas
368. David Gemmell - Stebuklinieji sipstrassi
369. Sergej Lukjanenko - Paskutinė sargyba
370. Richard A.Knaak - Diablo Kraujo paveldas
371. Michael Moorcock - Elriko kronikos
372. Viktor Burcev, Andrej Cernov - Šventoji sala
373. Michael Swanwick - Žemės kaulai
374. Sergej Lukjanenko, Vladimir Vasiljev - Visagalio akis
375. Barrington J. Bayley - Dzen ginklas
376. David Gemmell - Kraujo akmuo
377. Timothy Zahn - Užkariautojo didybė
378. Glen Cook - Tamsa - tai ji I
379. Glen Cook - Tamsa - tai ji II
380. Arkadij Sturgackij, Boris Sturgackij - Bangos slopina vėją
381. Michael Moorcock - Mieganti burtininkė
382. Jack L.Chalker - Šokančių dievų upė
383. Aleksej Pechov - Mantikoros ženklas I
384. Aleksej Pechov - Mantikoros ženklas II
385. Timothy Zahn - Užkariautojo paveldas
386. Glen Cook - Saldžiabalsis sidabrinis bliuzas
387. Glen Cook - Nuožmiosios aukso širdys
388. James White - Kosminė ligoninė
389. Richard K.Morgan - Pražuvę angelai
390. Timothy Zahn - Užkariautojo pasirinkimas
391. Vadim Panov - Vedliai kryžkelėje
392. Richard A.Knaak – Diablo Šešėlio spąstai
393. Michael McCollum - Antario aušra
394. Glen Cook - Šaltos varinės ašaros
395. Jack L.Chalker - Šokančiu dienų demonai
396. Jadrien Bell - A.D. 999
397. Aleksandr Gromov - Feodalas
398. William R. Forstchen - Amžinoji sąjunga I
399. William R. Forstchen - Amžinoji sąjunga II
400. Michael McCollum - Šuolis į Antarį
401. Ken MacLeod - Pažinti pasaulį
402. David Gemmell – Šmėklų karalius
403. Aleksej Kalugin - Ne toks tas velnias baisus
404. David Gemmell - Paskutinis galios kalavijas
405. Robert C.Wilson - Kokonas
406. Alan Dean Foster - Kelionė į Molokiną
407. Dan Abnett - Inkvizitorius: ateivių kryžius
408. Nancy Kress - Kryžminė ugnis
409. Sergej Lukjanenko - Žvaigždės - šalti žaislai
410. Richard A. Knaak - Diablo: voro mėnulis
411. Vonda N. McIntyre - Sapnų gyvatė
412. Jack Williamson - Demonų mėnulis
413. Sergej Lukjanenko - Žvaigždžių šešėlis
414. Dan Abnett - Inkvizitorius: raganų kryžius
415. Tim Lebbon - Sutemos
416. Philip Jose Farmer - Nuosavas kosmosas [aprašymas]
417. Robert J. Sawyer - Skaičiuojantis dievas
418. Neal Asher - Odlupys
419. Timothy Zahn - Žvaigždzių raiteliai
420. Larry Niven - Žiedinio pasaulio inžinieriai
421. Clifford D. Simak - Svečiai
422. Dan Abnett - Inkvizitorius: eretikų kryžius
423. Michael Marshall Smith - Tik į priekį
424. Philip Jose Farmer - Lavalitinis pasaulis
425. Karl Schroeder - Ventas I
426. Karl Schroeder - Ventas II
427. Brian Lumley - Faraono priešas
428. Steve White - Demonų vartai
429. Aleksandr Gromov - Žingsnis į kairę, žingsnis į dešinę
430. Tim Lebbon - Aušra
431. Colin Wilson - Sąmonės parazitai
432. Sergej Lukjanenko - Švarraštis
433. Clifford D. Simak - Dievų valia
434. Dave Duncan - Pažnklintas prakeiksmas
435. Dave Duncan - Auksuota grandinė
436. Larry Niven, Jerry Pournelle, Steven Barnes - Heoroto paveldas
437. Steve White - Titanų kalvė
438. Neal Asher - Valstybės siena
439. Fred Saberhagen - Plieninis Šiva
440. Jack McDevitt - Ieškotojas
441. Simon Green - Kraujas ir garbė
442. Clement Hal - Ugnies ciklas
443. Dave Duncan - Šešėlis
444. Lawrence Watt-Ewans - Nepaklusni magija
445. Vladimir Vasiljev, Ana Kitajeva - Einantys į naktį
446. Robert A. Heinlein - Šlovės kelias
447. Cussler Clive - Atlantidos kodas
448. Michael Swanwick - Geležinio drakono duktė
449. Roger MacBride Allen - Charono žiedas
450. Richard Morgan - Įnirsio formos
451. Gary Gibson - Angelu stotys
452. Tobias S. Buckell - Krištolinis lietus
453. Fred Saberhagen - Brolis Berserkeris
454. Poul Anderson - Tau faktorius
455. Stanislaw Lem - Žlugimas
456. W. Michael Gear - Žvaigžių smūgis
457. Robert Silverberg - Sienos karalijos
458. Timothy Zahn - Angelmasė
459. John Meaney - Kaulų daina
460. Charles Sheffield - Protų samplaika
461. Roger MacBride Allen - Perskelta sfera
462. Michael Skott Rohan - Paskui aušrą
463. Isaac Asimov - Fondo preliudija
464. Vernor Vinge - Kur baigiasi vaivorykštės
465. Neal Asher - Pradorų palydovas
466. Tim Lebbob - Puolęs dievas
467. Isaac Asimov - Pakeliui į fondą
468. Ken MacLeod - Įkandin Niutono
469. David Gemmell - Juodas mėnulis
470. Michael Flynn - Eifelheimas
471. Damien Broderick - Žaidžiantys dievus
472. Damien Broderick - K-Mašinos
473. W. Michael Gear - Artefaktas
474. Greg Bear - Dievo kalvė
475. Gary Gibson - Atsispiriant traukai
476. Harry Turtledove - Bizantijos agentas
477. Michael Moorcock - Brangakmenis kaukolėje
478. Charles Stross - Singuliarumo dangus
479. Eve Forward - Animistas
480. Julij Burkin - Gėlės mūsų pelenuose
481. Julij Burkin – Smaragdinės rasos
482. Tim Powers - Magiškos vilnys
483. Larry Niven ir kt – Puolę angelai
484. Glen Cook - Visų naktų tamsa
485. John Norman - Goro planeta
486. Glen Cook - Tamsos vaikas
487. Mike Resnic - Antrasis kontaktas
488. John Norman - Goro karaliai žyniai
489. Bob Shaw - Orbitsvilis
490. Glen Cook – Tamsa užslenka
491. Norman Spinrad - Geležinis sapnas
492. Harry Turtledove – Dingęs legionas
493. Harry Harrison – Plieninės žiurkės sugrįžimas
494. John Gregory Betancourt – Ambero ausra
495. Sergej Antonov - Stabilizatorius Minskas 2041
496. John Gregory Betancourt – Chaosas ir Amberas
497. Philip K.Dick – Žmogus aukštoje pilyje


Komentarai

 1. Pamėgink paklausti:
  http://www.sena.lt/fantastika/pasaulines_fantastikos_aukso_fondas_pasaulines_fantastikos_aukso_fondas-pasaulinis_fantastikos_aukso_fondas/670403

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Ačiū, bet aš jau pas šią merginą perku knygas :) gaila tik, kad ne aš viena :)))

   Panaikinti
 2. Žinau, kas parduoda bent jau šias:
  17, 22, 27, 59, 64, 65, 68, 69, 76, 70, 77, 79, 92, 107, 118, 116, 120
  Prašo po 1,75, bet aš nuderėjau po 1,20
  Jei domina - parašykit man į pm, padėsiu surast tą pardavėją :)

  AtsakytiPanaikinti
 3. Turiu daug sąraše esančių knygų. Savo laiku irgi šiek tiek rinkau, pirkdavau. Tačiau dabar tenka kraustytis, tai galiu parduoti visas, kurias turiu. Jei domina - tojesst@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 4. Penkiose bibliotekose ieškojau šitos knygos:
  271. Glen Cook - Sidabrinis smaigas

  Kaip galėčiau pasiskolinti perskaitymui?

  AtsakytiPanaikinti
 5. Šiuo metu Eridanas PFAF'a išparduoda po 1 €. Dar turit laiko iki 2016-09-01 pasipildyti kolekciją :)

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. uuu.. vau.. ačiū labai :D kaip aš čia pražiopsojau, juk reguliariai lankausi tame puslapyje :D būtinai prasinešiu su sąrašiuku :D

   Panaikinti
  2. turiu 183 eridano knygas jei domina kreipkites kaina 1.7 eur. Galite rasyti i b.mariui@gmail.com

   Panaikinti
 6. Atsakymai
  1. Laba diena, turiu knygų iki 200 numerio. Mačiau , kad nuo 170 numerio daug neturit, galiu parduoti po 1 eurą. Rašyti dzyzasjb@yahoo.com.

   Panaikinti

Rašyti komentarą

Populiarūs šio tinklaraščio įrašai

Наболевшие мысли...

Japoniški kryžiažodžiai

Cinamon kinas vs. Forum Cinemas